Bli fri med 3 enkla steg

1. Kalla på den med färrkontrollen
2. Spänn enkelt fast dig
3. Ställ dig upp på egen hand!